Osem

Eşdeğer Parça Sertifikalandırma 

 

 

 

 

Otomotiv sektörü satış sonrası hizmetler alanında kullanılmak üzere yedek parça üretimi yapan ve dağıtan üreticilerin araç kullanıcılarına kaliteli ürünler sunması ve piyasa şartlarına uyum sağlaması günümüz şartlarında zorunlu hale gelmiştir. Yedek parçaların piyasa tarafından kabul edilmesi ve ürün kalitesinin kanıtlanması için bir belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belge söz konusu parçaların piyasada kullanılabilir ve satılabilir ürünler olduğunu, belirli yasal düzenlemeler ve kurallar çerçevesinde üretildiğini göstermektedir.

 

Eşdeğer Parça Nedir?

 

Bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla eşdeğer kalitede olduğu varsa yasalar gereği aranan zorunlu standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesi gereken parçalardır.

 

Amaç, Kapsam ve Hedefler

 

Eşdeğer (yedek) parçaları çeşitli yöntemlerle test ve muayenesini yaparak kalitesini kanıtlamak ve niteliklerini tanımlamak için prosesler geliştirmek, “Onaylı Eşdeğer Parça” logosuna haiz tüm teknik gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulamaktır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir;

 

1. Ürün Testleri
2. Üretim süreci ve üretim hattının değerlendirilmesi
3. Üretim hattı ve pazardan tedarik edilen numuneler üzerinde yapılan periyodik testler aracılığıyla üretim ile ürün kalitesi ve uygunluk seviyesinin izlenmesi (COP)

 

Belgelendirmenin bir diğer amacı ise otomotiv satış sonrası yedek parça alanında ürün ve hizmetlerin kayıt altına alınması, süreçlerin iyileştirilmesi ve dolayısıyla standartların da yükseltilmesidir. Onaylı eşdeğer parça kapsamında tanımlanan, motorlu araçlar üzerinde bulunan ana grupların bulunduğu ve bir yedeği ile değiştirilebilir parçaları kapsamaktadır.

 

Test Yöntemleri

 

Materyal Analizi

 

1. Çelik Kalitesi                                                                                                                       

2. Plastik Kalitesi  

3. Kalınlık ve Ağırlık

 

Mekanik Analiz

 

4. Tampon Davranış Testi

5. Kaput Mekanik Davranış Testi

6. Ömür Testi

 

Görsel ve Konum Kontrolü

 

7. Adaptasyon Testi

8. Parçanın Görünümü

9. Parçanın Konumu

 

Kaplama Analizi

 

10. Sertlik Testi

11. Deformasyon Testi

12. Korozyon Testi

13. Isı Direnci Testi

14. Basınçlı Yıkama Testi

15. Çözücülere Karşı Direnç Testi

16. Darbe Dayanım Testi

17. Çekme Mukavemet Dayanım Testi

 

Ek Kontroller

 

18. İşlevsellik ve Fonksiyon Testi

19. Plastik ve Punta Kaynak Testi

 

 

 

Eşdeğer (muadil) parça, bir motorlu aracın montajında kullanılan esas-orjinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili yasal mevzuat ( yönetmelik,standart,teknik düzenleme ) çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre orjinal parçayla (kütle,boyut,malzeme ve işlevsellik vb.) kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunluğu, akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçadır. Sigorta şirketleri motorlu araç sigortaları kapsamında tedarik ettikleri eşdeğer parçanın bu niteliği taşımamamasından hak sahibine karşı sorumludurlar. Motorlu araç sigortalarına ilişkin mevzuatta eşdeğer parça kullanılmasına izin verilen durumlarda bu Genelge ile belirlenen usul ve esaslara göre belgelenmiş eşdeğer parça kullanılması zorunludur.

Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/2)

 

SERTİFİKALI EŞDEĞER PARÇA SORGULAMA EKRANI

 

© Copyright 2016 OSEM

Kişisel Verilerin Korunması