Osem

OSEM Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi , TSB’nin üyesi olan sigorta şirketlerinin oto branşındaki hasarlarında maliyet yönetimi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırmak için yedek parça ve servis sertifikasyonu yapmayı amaçlar.

 

Misyon

Sigorta şirketlerinin araç hasar onarımlarında sunulan güvenlik ve kalite standartlarını yukarıya çekmek, maliyetleri daha etkin bir şekilde kontrol etmek ve adil bir rekabet ortamı oluşturulmasına destek olmaktır.

 

Vizyon

Sigorta sektörü oto branşında hizmet kalitesini arttırmaya yönelik sertifikasyon süreçlerini her alanda yaygınlaştırmak ve  güncel teknolojik yaklaşımlarla süreçleri ilgililer için sürekli uygulanır hale getirmek.

 

Politika

Sigorta şirketlerinin maliyetlerini kontrol altında tutmaları için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vermeyi,

Kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi ve tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,

Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

Uygun ve ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

İçinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

 

Hedefler

TURKAK Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmak, 

Oto sigortası kapsamında anlaşmalı servis ve parça tedarikçilerini sertifikasyon süreçlerine ve parça takip sistemine dahil etmek,

Hizmetleri kapsamında müşteri memnuniyetini ölçülebilir hale getirmek,

Müşteri şikayetlerini olursa bunlara yazılı hale getirmek ve azaltmak,

Standardlar kapsamında uygunsuzluk çıkmayacak şekilde daima hazır olmak,

Standardlar ve Yönetim Sistemi kapsamında eğitim vermek ve almak,

Hizmet kalitesinde güvenilir bir referans noktası olmak ve bunu anketlerle doğrulamak,

 

 

img

© Copyright 2016 OSEM

Kişisel Verilerin Korunması