Osem

                                          

 

 


OSEM-SS-10001 Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı 

 

1.       Kapsam

 

OSEM-SS-10001 Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından oluşturulmuştur ve tüm kullanım hakları OSEM’e aittir.

 

OSEM tarafından belgelenmek isteyen oto sigortası kapsamında faaliyet yürüten, teşhis (diyagnostik), motor, vites kutusu, aktarma organları, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemler (aksesuarlar), ilave sistemler (tadilatlar), gövde (kaporta ve boya), cam, mini onarım konularında hizmet veren oto bakım ve onarım merkezleri için uygulanır.

 

2.       Amaç

 

Oto bakım ve onarım merkezlerinin bu standart gereklerine uygun, sürdürülebilir hizmet vermesini teminen gerçekleştirilen süreç;

 

OSEM-SS-10001 Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı’na uygunluğunun;

 

* Gerçekleştirilen belgelendirme denetiminde başarılı olması durumunda belgelendirilmesi

 

* Habersiz denetimlerin gerçekleştirilmesi

 

* 1 yılın sonunda yeniden belgelendirilmesi

 

şeklinde tasarlanmıştır.

  

BELGELENDİRME KURALLARI      BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

 

© Copyright 2016 OSEM

Kişisel Verilerin Korunması